Informacje organizacyjne

Informacje podstawowe

 • Tegoroczne zimowisko harcerskie 7 SzDHiZ „Aurelius” odbywa się Zespole Szkół w Boćkach(ul. Dubieńska 4).
 • Termin zimowiska to 22.01-26.01.2018.
 • Wyjazd kosztuje 180 zł.

Wpłaty i karty

Termin składania kart mija 31.12

Termin wpłat mija 31.12 i jest nieprzekraczalny! Zaraz po Sylwestrze komenda musi złożyć komplet dokumentów do kuratorium oświaty.

 • Wpłata na konto: 08 2030 0045 1110 0000 0409 1130
 • Adres: Hufiec ZHP Białystok, 15-092 Białystok ul. Sienkiewicza 22 piętro II lokal 3
 • Tytuł przelewu: „dodatkowa składka członkowska zadaniowa, Boćki 7 Szczep, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA”

Faktury

Faktury będą wydawane do 14 dni po otrzymaniu ostatecznej wpłaty. Informacje apropo wystawiania faktur pojawią się w najbliższym czasie.

Kadra

Każda osoba pełniąca funkcję w kadrze jest przeszkolona do pełnionej funkcji – posiada państwowe uprawnienia wychowawcy/kierownika wypoczynku, ważne badania sanitarno-epidemiologiczne oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności. Oprócz niezbędnych kwalifikacji każdy członek kadry jest po prostu doświadczonym harcerskim wychowawcą.

 • phm. Maciej Andrzejczuk – komendant
 • pwd. Justyna Bielawska – z-ca komendanta ds. organizacyjnych
 • pwd. Katarzyna Kostecka – z-ca komendanta ds. programowych
 • dh. Łukasz Majtas – z-ca komendanta ds. kwatermistrzowskich
 • pwd. Kamil Dermiaha – wychowawca
 • pwd. Justyna Gerasimiuk
 • dh Michał Majtas – wychowawca
 • pwd. Marta Słoma – wychowawca
 • pwd. Marta Pawłowska – wychowawca
 • etc.

Transport

Transport na do zimowisko i z zimowiska odbędzie się autokarami. Podróż potrwa około 1h prosimy zatem osoby cierpiące na chorobę lokomocyjną o zażycie leków odpowiednio wcześniej. Prosimy pamiętać też zabraniu leków na chorobę lokomocyjną na powrót.

Posiłki

Posiłki będą przygotowywane będą na miejscu przez kadrę zimowiska oraz kucharki szkoły.

Warunki socjalne podczas formy wypoczynku

Obóz zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Uczestnicy obozu będą spali w salach lekcyjnych, na materacach, w śpiworach. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji bieżącą wodę oraz prysznice. Podczas wypoczynku na zimowiska będzie dostępna pomoc pielęgniarki.

Kontakt z dziećmi

Podczas obozu prosimy kontaktować się przede wszystkim z drużynowymi – to oni będą zawsze blisko Państwa dzieci. Będzie również dostępny specjalny telefon kontaktowy który udostępniony zostanie dzień przed wyjazdem.