Posiedzenie Kapituły 18.10!

Zapraszam wszystkich chętnych na kolejne posiedzenie szczepowej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych. Odbędzie się ono w czwartek 18.10.

 

UWAGA!!! PRZY ZGŁOSZENIU NALEŻY WYBRAĆ KONKRETNĄ GODZINĘ Z LISTY:

17:00-17:15- Izabela Kłokowska (79 BDH) – otw. PW – opiekun: Sebastian Bobryk

17:15-17:30- Hubert Kowalczuk (125BDH) – zam. PW – opiekun: pwd. Łukasz Majtas

17:30-17:45- Kinga Dobek (163BDH) – zam. HO – opiekun: pwd. Kamil Dermiaha

17:45-18:00- Marcin Gerasimiuk (9 BGZ) – otw. PW – opiekun: pwd. Justyna Gerasimiuk

18:00-18:15- Marcin Gerasimiuk (9 BGZ) – otw. HO – opiekun: pwd. Justyna Gerasimiuk

18:15-18:30- Aleksandra Grabarska (7BGZ) – zam. PW – opiekun: Sebastian Bobryk

18:30-18:45- Aleksandra Grabarska (7BGZ) – otw. HO – opiekun: phm. Mateusz Kowalczyk

18:45-19:00- Izabela Kowalczuk (125 BDH) – otw. HO – opiekun: pwd. Kamil Dermiaha

19:00-19:15- Jakub Matuk (79 BDH) – zam. HO – opiekun: pwd. Ewelina Sakowicz

 

Poniżej przedstawione zostały warunki jakie należy spełnić w przypadku chęci:

Otwarcia stopnia:

  1. Zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy w zakładce „Kapituła SShiW”- wszystkie pola (w tym propozycje zadań, opiekun) muszą być wypełnione!

Zamknięcia stopnia:

  1. Zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy w zakładce „Kapituła SShiW”- wszystkie pola (poza propozycjami zadań) muszą być wypełnione!
  2. Stworzenie dokumentacji zgodnie ze wzorem, który znajduje się w zakładce „Kapituła SShiW”
  3. Dostarczenie elektronicznej wersji dokumentacji (formularz zgłoszeniowy)- maksymalnie do 16.10 (wtorek)! Mail, na który należy ją wysłać poza formularzem zgłoszeniowym: justyna65@gmail.com.

Na zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami czekamy do wtorku 16.10.