Komenda

phm. Maciej Andrzejczuk

Komendant 7 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Aurelius” im. Zenka Borowskiego

Członkiem Związku Harcerstwa Polskiego został 19 lat temu w 1999 roku. Początkowo działał w 19 Białostockiej Gromadzie Zuchowej „Krasnoludkowy Ród” – był jednym z pierwszych jej zuchów. Następnie od 4 marca 2004 zaczął działać w nowo założonej 174 Białostockiej Drużynie Harcerskiej. Przez cały okres służby pełnił funkcje m. in. zastępowego, drużynowego, zastępcy komendanta szczepu. Był członkiem Namiestnictwa Harcerskiego, Zespołu Programowego Hufca ZHP Białystok. Prywatnie prowadzi działalność gospodarczą gdzie zajmuje się programowaniem w technologiach .NET/JS/Angular. Zamknięty stopień HO. Ukończone kursy: – kurs podharcmistrzowski w 2015r., kurs przewodnikowski z wyróżnieniem w 2010 roku, kurs drużynowych w 2010 roku. Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy w 2010r. Uwielbia programować – zdarza się, że odkłada sen na później. 🙂

phm. Mateusz Kowalczyk

Zastępca komendanta 7 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Aurelius” im. Zenka Borowskiego

Członek komendy hufca, namiestnik harcerski, drużynowy. 27 lat, absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej na uniwersytecie w Białymstoku. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 9 w Białymstoku”. W drużynie od 2000r. Funkcję drużynowego pełni od 2014 r.(luty), wcześniej przyboczny i zastępowy. Zamknięty stopień HO. Ukończone kursy: – kurs podharcmistrzowski „zielony płomień” w 2017r., kurs przewodnikowski z wyróżnieniem „granatowa moc” w 2014 roku. Kurs pierwszej pomocy w 2015r. Kurs zastępowych organizowany przez 7 SzDHiZ. Uwielbia grać w gry oraz jest filmomaniakiem.

pwd. Łukasz Majtas

Zastępca komendanta 7 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Aurelius” im. Zenka Borowskiego ds. organizacyjnych

Łukasz jest kwatermistrzem szczepu, członkiem Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych, Ukończony kurs Przewodnikowski „Granatowa Moc”, kurs drużynowych Starszoharcerskich „Próby Wodzów”, WKPP oraz kurs wychowawców kolonijnych. Interesuje się motoryzacją.

pwd. Justyna Bielawska

Członek komendy 7 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Aurelius” im. Zenka Borowskiego

Działalność w ZHP rozpoczęła w 2003 roku od przystąpienia do 79 BDH „Odwet”. W drużynie pełniła funkcje zastępowej, przybocznej oraz drużynowej. W 2010 roku ukończyła kurs drużynowych oraz warsztaty metodyki starszoharcerskiej BLASK 2010, kurs podharcmistrzowski „Zielony Płomień”, ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego. 8.02.2016 roku pozytywnie zamknęła próbę na stopień przewodnika, a 28.02.2016 roku złożyła zobowiązanie instruktorskie oraz została mianowana na przewodniczącą 7 Kręgu Instruktorskiego „Avanti”. Pełni również funkcję przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych przy 7 SzDHiZ „Aurelius”. W październiku 2017 otworzyła próbę na stopień podharcmistrza.