O kapitule

W szczepie działa Kapituła Stopni  Starszoharcerskich i Naramiennika Wędrowniczego (od 2002 r. – przedtem przy 79 BDH „ODWET”),  w skład której wchodzi:

  • pwd. Justyna Bielawska – przewodnicząca,
  • pwd. Anna Maria Kamińska,
  • pwd. Kamil Dermiaha,
  • pwd. Mateusz Ciereszko
  • dh Łukasz Majtas

Spotykania odbywają się regularnie. W kapitule harcerze mogą realizować próbę wędrowniczą oraz na stopnie starszoharcerskie i wędrownicze. Stopnie harcerskie realizowane są w poszczególnych środowiskach. Kapituła posiada swoją zakładkę(„Kapituła SShiW”) na której można znaleźć informacje, regulamin, najczęstsze pytania, wzory karty prób i dokumentacji, terminarz realizowanych prób. Warto zaznaczyć że wśród osób realizujących próby znajdują się osoby nie związane ze szczepem.