O kręgu

7 Krąg Instruktorski istnieje od września 2003r. i działa przy 7 SzDHiZ ”Aurelius”. Od początku skupiał instruktorów i przyszłych instruktorów ze szczepu oraz z zaprzyjaźnionych środowisk. Funkcję przewodniczącej obejmowały kolejno:

  • hm. Edyta Trzeciak,
  • hm. Iga Mąkowska,
  • phm. Monika Bartoszuk.

Obecnie funkcję przewodniczącej 7KI pełni pwd. Justyna Bielawska.

Celem istnienia kręgu jest przede wszystkim rozwój pasji i zainteresowań członków Kręgu, integracja instruktorów i kadr drużyn, a także pomoc instruktorom i drużynowym. Działalność kręgu opiera się o spotkania odbywające się co najmniej raz w miesiącu, a także wspólnym udziale i organizowaniu inicjatyw szczepowych oraz hufcowych. Członkowie kręgu rozwijają się poprzez zdobywanie stopni starszoharcerskich, wędrowniczych i instruktorskich oraz udział w kursach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Hufiec ZHP Białystok oraz ZHP Chorągiew Białostocką. Nową tradycją stały się biwaki kręgu – co najmniej jeden w ciągu roku harcerskiego.