Lista na posiedzenie Kapituły 14.06.18!

Lista na posiedzenie Kapituły 14.06.18:

  • 17:00-17:15 Adrian Lisowski – zam. PW – opiekun: phm. Maciej Andrzejczuk
  • 17:15-17:30 Katarzna Klinowicz – otw. PW – opiekun: pwd. Kamil Dermiaha
  • 17:30-17:45 Karolina Ciborowska – otw. PW – opiekun: phm. Mateusz Kowalczyk

Posiedzenie odbędzie się w schronie szczepu przy ul. Sienkiewicza 6 (brama przy sklepie „Czternastka” pierwsza klatka).

Prosimy o punktualne przybycie na wyznaczoną godzinę w mundurach.

Zmiany godzin są możliwe jedynie w przypadku uzyskania zgody innej osoby i poinformowania o tym przewodniczącej Kapituły przez obie strony.