Posiedzenie Kapituły 14.06!

Zapraszam wszystkich chętnych na kolejne posiedzenie szczepowej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych. Odbędzie się ono w czwartek 14.06. Poniżej przedstawione zostały warunki jakie należy spełnić w przypadku chęci:

Otwarcia stopnia:

  1. Zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy w zakładce „Kapituła SShiW”- wszystkie pola (w tym propozycje zadań, opiekun) muszą być wypełnione!

Zamknięcia stopnia:

  1. Zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy w zakładce „Kapituła SShiW”- wszystkie pola (poza propozycjami zadań) muszą być wypełnione!
  2. Stworzenie dokumentacji zgodnie ze wzorem, który znajduje się w zakładce „Kapituła SShiW”
  3. Dostarczenie elektronicznej wersji dokumentacji (formularz zgłoszeniowy)- maksymalnie do 10.06 (niedziela)! Mail, na który należy ją wysłać poza formularzem zgłoszeniowym: justyna65@gmail.com.

Na zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami czekamy do niedzieli 10.06. Szczegółowa lista oraz miejsce ukaże się najpóźniej 2 dni przed posiedzeniem.

 

*W przypadku preferencji co do godziny prosimy o zaznaczenie tego już przy zgłoszeniu.

*Z powodu dużego zainteresowania, kapituła zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania wszystkich chętnych. Kryterium decydującym będzie kolejność zgłoszeń.