Posiedzenie Kapituły!

Zapraszam wszystkich chętnych na kolejne posiedzenie szczepowej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych. Odbędzie się ono na zimowisku Szczepu w Choroszczy. Szczegółowa data i miejsce zostaną podane na zimowisku (dlatego prosimy o dopisek w zgłoszeniu w przypadku osób chcących dojechać). Wszystkich chętnych oraz opiekunów prosimy o przybycie w mundurach. Poniżej przedstawione zostały warunki jakie należy spełnić w przypadku chęci:

Otwarcia stopnia:

  1. Zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy w zakładce „Kapituła SShiW”- wszystkie pola (w tym propozycje zadań, opiekun) muszą być wypełnione!

Zamknięcia stopnia:

  1. Zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy w zakładce „Kapituła SShiW”- wszystkie pola (poza propozycjami zadań) muszą być wypełnione!
  2. Stworzenie dokumentacji zgodnie ze wzorem, który znajduje się w zakładce „Kapituła SShiW”
  3. Dostarczenie elektronicznej wersji dokumentacji (formularz zgłoszeniowy)- maksymalnie do 20.01 (piątek)!

Na zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami czekamy do niedzieli 20.01. Szczegółowa lista ukaże się najpóźniej 2 dni przed posiedzeniem.