Lista na posiedzenie Kapituły 27.09.17

Lista na posiedzenie Kapituły 27.09.17:

  • 16:15-16:30 Hubert Kowalczuk – otw. PW – opiekun: Łukasz Majtas
  • 16:30-16:45 Ewelina Minkiewicz – zam. PW – opiekun: pwd. Kamil Dermiaha
  • 16:45-17:00 Kinga Dobek – otw. HO + zmiana zadania na PW – opiekun: pwd. Kamil Dermiaha
  • 17:00-17:15 Michał Majtas – zam. PW – opiekun: Anna Maria Kamińska
  • 17:15-17:35 Adrian Lisowski – otw. PW – opiekun: phm. Maciej Andrzejczuk
  • 17:35-17:50 Jakub Matuk – zam. PW – opiekun: phm. Maciej Andrzejczuk
  • 18:05-18:20 Sebastian Bobryk – zam. PW – opiekun: phm. Mateusz Kowalczyk

Posiedzenie odbędzie się w schronie szczepu przy ul. Sienkiewicza 6 (brama przy sklepie „Czternastka” pierwsza klatka).

Prosimy o punktualne przybycie na wyznaczoną godzinę w mundurach.

Zmiany godzin są możliwe jedynie w przypadku uzyskania zgody innej osoby i poinformowania o tym przewodniczącej Kapituły przez obie strony.