Lista na posiedzenie Kapituły 8.12.16

Lista na posiedzenie Kapituły 8.12 o godzinie 16:00:

  • 16:00 Marcin Gerasiumiuk – otw. PW – opiekun: pwd. Mateusz Kowalczyk
  • 16:15 Sylwia Chorchiel – otw. PW – opiekun: pwd. Justyna Bielawska
  • 16:30 Łukasz Majtas – otw. HO – opiekun: pwd. Anna Maria Kamińska
  • 16:45 Izabela Kowalczuk – otw. PW – opiekun: Łukasz Majtas
  • 17:00 Michał Hołubowicz – otw. PW – opiekun: Łukasz Majtas
  • 17:15 Ewelina Minkiewicz – otw. PW – opiekun: pwd. Kamil Dermiaha
  • 17:30 Jakub Matuk– otw. PW – opiekun: phm. Maciej Andrzejczuk
  • 17:45 pwd. Kamil Dermiaha –  otw. HR – opiekun: Gabriela Mozyrska

 

Ze względu na spore zainteresowanie i późną godzinę posiedzenia proszę o przygotowanie kart prób w 2 egzemplarzach i przybycie co najmniej 15 min przed wyznaczoną godzinę.

Zmiana kolejności jest możliwa jedynie w przypadku uzyskania zgody innej osoby i poinformowania o tym przewodniczącej Kapituły przez obie strony nie później niż dzień przed posiedzeniem.