Posiedzenie Kapituły 7.03!

Zapraszam wszystkich chętnych na kolejne posiedzenie szczepowej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych. Odbędzie się ono we wtorek 7.03 o godzinie 17:00 przy ul. Gen. Józefa Hallera 34 m 36 . Wszystkich chętnych oraz opiekunów prosimy o przybycie w mundurach. Poniżej przedstawione zostały warunki jakie należy spełnić w przypadku chęci:

Otwarcia stopnia:

  1. Zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy w zakładce „Kapituła SShiW”- wszystkie pola (w tym propozycje zadań, opiekun) muszą być wypełnione!

Zamknięcia stopnia:

  1. Zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy w zakładce „Kapituła SShiW”- wszystkie pola (poza propozycjami zadań) muszą być wypełnione!
  2. Stworzenie dokumentacji zgodnie ze wzorem, który znajduje się w zakładce „Kapituła SShiW”
  3. Dostarczenie elektronicznej wersji dokumentacji (formularz zgłoszeniowy)- maksymalnie do 4.03 (sobota)!

Na zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami czekamy do soboty 4.03. Szczegółowa lista ukaże się najpóźniej dzień przed posiedzeniem.